Regulamin

Regulamin Szkoły Tańca "Po Drugiej Stronie Lustra"

§1. Postanowienia ogólne

 • Szkoła Tańca "Po 2 Stronie Lustra" (dalej zwana "Szkołą") prowadzi naukę tańca i związane z nią zajęcia, organizuje wydarzenia oraz oferuje karnety uprawniające do udziału w zajęciach.

 • Karnety można nabywać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Szkoły oraz za pośrednictwem platformy zakupów online. Link do zapisów znajduje się na stronie www.p2sl.pl w zakładce "GRAFIK/ZAPISY"

 • Uczestnictwo w zajęciach wymaga zrozumienia i akceptacji niniejszego regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.

 

§2. Karnety

 • Szkoła oferuje różne rodzaje karnetów, w tym karnety jednorazowe, karnet na 4 i 8 wejść, osobny karnet na pole dance i zajęcia aerial oraz osobny na zajęcia taneczne i fitness. Wszystkie rodzaje karnetów oraz ich ceny są dostępne na stronie internetowej Szkoły w zakładce "CENNIK"

 • Zakup karnetów odbywa się na zasadzie z góry określonej opłaty za określony rodzaj karnetu i okres jego ważności.

 • W przypadku zakupu karnetu na 4 wejścia termin jego ważności jest równy 60 dni licząc od pierwszego dnia zakupu karnetu, natomiast karnet na 8 wejść jest ważny 90 dni licząc od pierwszego dnia zakupu tego karnetu.

 • Karnety można nabywać przez:

a) Dotyczy zajęć dla dzieci: Wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Szkoły, po czym Szkoła skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach po zaksięgowaniu płatności za dane zajęcia. Szkoła ma 3 dni na wysłanie potwierdzenia.

b) Zakup online poprzez platformę płatności dostępną na stronie internetowej Szkoły. W tej formie jest automatyczne potwierdzenie obecności w zajęciach.c) W Szkole na recepcji.

 

§2.1 Nieobecności

 • W celu rezygnacji z rezerwacji miejsca należy wypisać się z zajęć korzystając ze swojego konta na stronie www.p2sl.pl lub korzystając z aplikacji dostępnej na telefonie.

 • Czas jaki jest dostępny na zgłoszenie nieobecności na zajęciach to 5h przed rozpoczęciem zajęć na które jest się zapisanym.

 • Odrobić zajęcia można tylko te, które się zgłosiło i ma się na to 14 dni licząc od dnia, zajęć na których się nie było.

 • Zajęcia na które jest się przypisanym, a na których nie zgłosiło się nieobecności, przepadają, bez możliwości odrobienia.

 • Zajęcia na jakich można odrobić zgłoszone nieobecności to: taneczne i fitness z tanecznymi i fitness, natomiast zajęcia z pole dance i aerial można odrobić na wszystkich pozostałych.

 

przykład 1: Posiadasz karnet na 4 wejścia na High Heels, jesteś chora w jednym tygodniu i nie możesz przyjść na zajęcia. Masz maksymalnie 5 godzin przed rozpoczęciem swoich zajęć, aby zgłosić nieobecność na swoim profilu www lub w naszej aplikacji. Masz wówczas 14 dni aby odrobić te zajęcia na dowolnych zajęciach tanecznych lub fitness (pod warunkiem, że są wolne miejsca na tych zajęciach, a sprawdzisz to klikając w interesujące Ciebie zajęcia w naszym grafiku dostępnym na stronie www.p2sl.pl) wykluczając pole dance oraz aerial hoop.

 

przykład 2: Jeżeli natomiast posiadasz karnet np na 4 wejścia na pole dance lub aerial hoop i będziesz zmuszona odpuścić któryś z dni gdzie jesteś przypisana, to wówczas możesz odrobić te zajęcia na dowolnych zajęciach dostępnych na naszej stronie i masz na to 14 dni.

 

 • Odrabiać zajęcia można tylko u instruktora u którego docelowo jest się przypisanym.

 

§2.2 Rezygnacja z zajęć

 • Jeżeli w trakcie trwania karnetu będziesz chciała zrezygnować z kontynuacji zajęć, wówczas kwota zostanie Tobie zwrócona o pomniejszoną wartość wykorzystanych zajęć oraz nieobecności, licząc je jak zajęcia pojedyncze dodając do każdego niewykorzystanego dnia z karnetu, 5zł kosztów administracyjnych.

 

przykład: Kupiłaś karnet na 4 wejścia na zajęcia High Heels płacąc 130zł, jednak po 2 zajęciach musisz zrezygnować. Wówczas wykorzystane już 2 dni zajęć zostaną policzone jak pojedyncze zajęcia, czyli 40zł za jedno i dodatkowo po 5zł kosztów administracyjnych za dwa niewykorzystane zajęcia. Łącznie: 130zł -40zł -40zł -5zł -5zł. Do zwrotu wówczas dostaniesz 40zł. Pojedyncze wejście na pole dance oraz aerial liczone jest po 45zł.

 

§2.3 Rozwiązanie grupy

 • W przypadku rozwiązania grupy i jej likwidacji, szkoła zwraca kursantom kwotę proporcjonalną do nieodbytych zajęć.

przykład: Kupiłaś karnet na 4 wejścia za kwotę 130zł. Jednak szkoła po 1 zajęciach jest zmuszona zlikwidować dane zajęcia, wówczas otrzymujesz 75% wpłaconej kwoty.

 • W przypadku rozwiązania grupy i jej likwidacji możliwe jest przepisanie pozostałych wejść w karnecie do innej grupy za zgodą i porozumieniem kursanta i instruktora. 

 • W sytuacjach dotyczących siły wyższej (pandemia, powódź, wojna, atak kosmitów), na które Szkoła nie ma wpływu i w związku z tym nie może prowadzić zajęć, wszelkie wpłaty przepisywane są na vouchery do wykorzystania na dowolnych zajęciach w momencie kiedy szkoła będzie mogła z powrotem funkcjonować.

 

§3. Zajęcia indywidualne

 • W tym przypadku aby zarezerwować określony termin, należy bezpośrednio skontaktować się z instruktorem lub napisać maila na adres kontakt@p2sl.pl w tytule wpisując “ZAJĘCIA INDYWIDUALNE”, a w treści szczegóły- rodzaj, instruktor jeśli dotyczy konkretnego itp. oraz numer telefonu- oddzwonimy z indywidualną propozycją 

 • w przypadku PAKIETU zajęć indywidualnych nieobecności należy odrobić w trakcie trwania pakietu lub w trakcie trwania kolejnego przedłużonego pakietu - czyli 5 tygodni po zakończeniu pakietu z nieobecnością.

 

§4. Ubezpieczenie

 • Cena karnetu nie zawiera opłaty za ubezpieczenie. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania własnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia zdrowotnego, które obejmuje ewentualne wypadki podczas zajęć w Szkole.

 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kontuzje lub szkody wynikłe podczas zajęć, a także za zgubienie lub kradzież mienia uczestników.

 

§5. Obowiązki uczestnika

 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Szkoły oraz zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.

 • Uczestnik ma obowiązek dostarczenia właściwych i aktualnych informacji kontaktowych oraz ewentualnych informacji medycznych, które mogą mieć znaczenie dla jego udziału w zajęciach.

 • Uczestnik jest odpowiedzialny za własne zachowanie i należyte obchodzenie się z mieniem Szkoły.

 • Uczestnik zobowiązany jest do dokładności w płatnościach za karnety oraz terminowego ich przedłużania w przypadku karnetów okresowych.

 • W przypadku zajęć w chustach klient ma obowiązek zdjąć biżuterię, a także mieć na sobie odzież z rękawkiem. Koszulki bez rękawów są niewskazane podczas praktyki. Prosimy o niezakładanie biżuterii, tj. pierścionków, bransolet, zegarków które mogą zahaczyć chustę i ją porwać.

 

§6. Vouchery podarunkowe

 • voucher jest imienny, nie można przekazać go innej osobie do wykorzystania. Po zakończeniu daty trwania vouchera nie ma możliwości jego wykorzystania.

 

§7. Warunki korzystania z oferty Szkoły przez posiadaczy karty Medicover sport oraz PZU sport

 • Posiadacze karty Medicover sport oraz PZU sport mogą korzystać z dowolnych zajęć, a ich karnet jest obniżony od ceny regularnej o:a) w przypadku Medicover sport - 14złb) w przypadku PZU sport - 18zł

 

§8. Postanowienia końcowe

 • Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany cen karnetów oraz regulaminu, o czym będzie informować uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.

 • Uczestnicy są zobowiązani do regularnego sprawdzania informacji umieszczanych na stronie internetowej Szkoły oraz w komunikatach przesyłanych przez Szkołę w celu śledzenia aktualizacji.

 • Regulamin obowiązuje od daty jego ogłoszenia na stronie internetowej Szkoły i jest wiążący dla wszystkich uczestników.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 §9. Polityka prywatności “RODO”

 • Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

 • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Tańca Alicja Łagosz Studio z siedzibą pod adresem pl. Jana Pawła II 33 a, 50-136 Wrocław, NIP 8992945020 zwanym dalej Szkołą.

 • Dane osobowe (imię, nazwisko, mail i numer telefonu) przetwarzane będą w celu wykonania usług oraz informowania o bieżących aktualnościach. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a więc uczestnictwa w dowolnych zajęciach w Szkole Tańca Po Drugiej Stronie Lustra. Bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.

 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Jednocześnie informujemy, że Twoje wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możesz je nadal wycofać w dowolnym momencie. W przypadku pytań, prosimy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@p2sl.pl w tytule wpisać DANE OSOBOWE

 

 

Szkoła Tańca "Po Drugiej Stronie Lustra"

Data: 21.12.2023

Logo studio tańca Po Drugiej Stronie Lustra

50-136 Wrocław

pl. Jana Pawła II 33 a

tel: 732-134-560

lub 579-812-802

e-mail: kontakt@p2sl.pl