Zajęcia

SPRAWDŹ GRAFIK I KUP KARNET

Jazz

Taniec jazzowy (jazz dance) to dynamiczny styl taneczny, który wyewoluował z różnych tradycji tańca, w tym tańca afrykańskiego, tańca ludowego i elementów baletu. Charakteryzuje się rytmicznymi i energicznymi ruchami, ekspresją artystyczną oraz improwizacją.

Jak się przygotować?:

  • Pracuj nad ogólną kondycją fizyczną, w tym siłą, wytrzymałością i gibkością, aby ułatwić sobie wykonywanie ruchów jazzowych.

  • Przyjdź na zajęcia z otwartym umysłem i gotowością do nauki. Bądź cierpliwy wobec siebie i nie stawiaj sobie zbyt wysokich oczekiwań na początku. Taniec jazzowy może być wymagający, ale również bardzo satysfakcjonujący, gdy się go opanuje.

 

Korzyści płynące z tańca jazzowego to:

  • Poprawa kondycji fizycznej: Taniec jazzowy angażuje mięśnie całego ciała, poprawiając wytrzymałość, siłę i gibkość.

  • Rozwijanie techniki tanecznej: Tancerze jazzowi uczą się precyzyjnych ruchów i technik, co pomaga w rozwoju umiejętności tanecznych.

  • Ekspresja artystyczna: Jazzowy taniec to forma wyrazu artystycznego, która pozwala tancerzom interpretować muzykę i opowiadać historie za pomocą ciała.

  • Koordynacja i zręczność: Tańce jazzowe wymagają precyzyjnej koordynacji ruchów i zręczności, co rozwija umiejętności motoryczne.

  • Kreatywność: Jazzowy taniec zachęca do tworzenia własnych ruchów i choreografii, co rozwija kreatywność tancerzy.

  • Uwalnianie emocji: Wyrażanie się przez taniec jazzowy może pomóc w uwalnianiu emocji i redukcji stresu.

  • Poprawa postawy ciała: Taniec jazzowy pomaga w utrzymaniu dobrej postawy ciała i świadomości swojego ciała.

  • Integracja społeczna: Wspólne zajęcia taneczne jazzowe mogą sprzyjać budowaniu relacji społecznych i poczuciu przynależności do grupy.

Jazzowy taniec jest dostępny dla różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania. To nie tylko forma aktywności fizycznej, ale także sztuka wyrażania siebie i interpretacji muzyki.

Logo studio tańca Po Drugiej Stronie Lustra

50-136 Wrocław

pl. Jana Pawła II 33 a

tel: 732-134-560

lub 579-812-802

e-mail: kontakt@p2sl.pl